Farmer World

Visitor:
Donate: imhumantechl
ImHuman : Farmer World
 • New : อัพเดทคู่มือ Auto Craft อุปกรณ์และเมมเบอร์ / Auto Deposit FarmerCoin / Auto Burn

  การเข้าใช้งาน Action Monitor
 • 1. เข้าหน้าเว็บ http://imhumantech.com/immonitor
 • 2. ใส่ IP ของตัวเอง เช่น http://99.999.99.99:12345 กด Add
 • 3. คลิกที่รูปตา เพื่อเปิด-ปิดข้อมูล IP
  Config และ Action
  • ข้างล่างคำว่า Config และ Action จะบ่งบอกถึง
   วันหมดอายุ วันที่/เดือน ( เหลือเวลาที่เท่าไหร่ เดือน/วัน )
   ดังรูปภาพ : หมดอายุวันที่ 3 เดือน 4 ( เหลือเวลาอีก 26 วัน)
  • SaveConfig : บันทึกการตั้งค่า
  • Action PIN : รหัสผ่านที่ตั้งในไฟล์ id.txt สำหรับป้องกันคนอื่นสั่งการผ่าน Monitor
   (บันทึกได้โดยการกดรูปกล่อง)
  • ฟังก์ชั่นต่างๆ ใน Action เช่นสั่ง Start/ Update/ Transfer/ SaveConfig
  • ResetTime : ล้างข้อมูลการซื้อขายช่อง Daily
  • ClearPort : ล้างข้อมูลไอดีในไฟล์ id.txt เมื่อใส่ // หน้าบรรทัดที่ต้องการล้าง
   หรือลบบรรทัดนั้นทิ้ง และกด ClearPort จะมี Pop-up ขึ้นมา กดเพื่อยืนยัน
   Transfer NFT Center แบบเลือกชิ้นและจำนวน
  • 1. กดคำว่า Action
  • 2. เลือกฟังก์ชั่น Transfer NFT Center
  • 3. ใส่ข้อมูล
   -Account ใส่ลำดับ ID ใน Monitor (พิมพ์ idlist ใน Console จอดำ เพื่อเรียงไอดีก่อนทุกครั้ง)
   -Template ID ดูได้จากใน Atomic ไม่ต้องใส่ # (หากไม่ใส่ Template ID จะทำการเลือกทั้งหมด)
   (รวบรวมเลข Template ID ของ Farmer World ไว้แล้ว อยู่ด้านล่างคู่มือ)
   -Amount ใส่จำนวนที่ต้องการโอน (หากไม่ใส่ Amount จะทำการเลือกทั้งหมด)
  • 4. กดคำว่า Action เพื่อบันทึกการตั้งค่า
   ใส่อุปกรณ์/ถอดอุปกรณ์
  • 1. กดคำว่า Action
  • 2. เลือกฟังก์ชั่น equip เพื่อใส่อุปกรณ์ หรือ unequip เพื่อถอดอุปกรณ์
  • ** ถอดได้แค่ Tool หรือ Member เท่านั้น และอย่าลืมปลด UnStake 2FA ในเกม **
  • 3. ใส่ข้อมูล
   -Template ID ดูได้จากใน Atomic ไม่ต้องใส่ # (ต้องใส่ Template ID)
   (รวบรวมเลข Template ID ของ Farmer World ไว้แล้ว อยู่ด้านล่างคู่มือ)
   -Amount ใส่จำนวนที่ต้องการ (ต้องใส่จำนวน Amount)
  • 4. กดคำว่า Action เพื่อบันทึกการตั้งค่า
  • ระบบ MainStake : แสดงผลใน Action Monior ว่า Stake ไปเท่าไหร่และเหลือเท่าไหร่
   โดย ID หลักที่ใช้ต้องเป็น ID ของ Anchor Wallet


   ** ถ้าตั้งรหัสผ่านไว้ ต้องใส่ Action PIN ก่อน SaveConfig **


 • แสดงข้อมูลค่าเหรียญแต่ละเหรียญ FWF >FWW >FWG > Waxp > FeeRate ค่าปัจจุบัน


  ฟังก์ชั่นของบอท
  • AutoMine : ขุดอัตโนมัติ
  • Auto Build: สร้าง FarmPlot, Coop, Cowshed อัตโนมัติ เมื่อสั่งเริ่มทำงานครั้งแรกแล้ว
  • Auto Plant: รดน้ำอัตโนมัติ / ลงปลูกอัตโนมัติ หากมีเมล็ดอยู่ในตัว (โดยจะเริ่มจากปลูกเมล็ด Barley ให้ก่อนแล้วจึงปลูก Corn)
  • Auto Animal: ให้อาหารสัตว์อัตโมัติ / Breeding อัตโนมัติ (แค่มีของที่จำเป็นต้องใช้งาน)
  • Auto FeeRate: แลกเหรียญอัตโนมัติเมื่อ FeeRate 5% สามารถตั้งไว้ว่าจะเริ่มถอนเมื่อไหร่(Min) และต้องการเก็บไว้แค่ไหน(Hold)
  • MemberStore : ระบบสะสมการขุด
   (ติ๊กเปิด จะดองอุปกรณ์ตามMemberที่มี และสามารถใส่จำนวนวันที่อยากดองMemberได้ ตั้งค่า Default ไว้ที่ 1 วัน)
  • CPU Over Delay : เวลาที่จะพักเพื่อรอขุดรอบต่อไป (จะลองขุดอีกครั้งเมื่อครบ xxx นาที)
  • MainStake : เวลาที่จะพัก MainStake (จะใช้ CPU ปกติก่อนจนครบ xxx นาที)
  • Auto FeeRate: แลกเหรียญอัตโนมัติเมื่อ FeeRate 5% สามารถตั้งไว้ว่าจะเริ่มถอนเมื่อไหร่ (Min) และต้องการเก็บไว้แค่ไหน (Hold)
  • สามารถแลกเหรียญ Food>FWF / Wood>FWW / Gold>FWG
  • Auto Energy : สามารถปรับเป็น % ได้
  • Auto Repair : สามารถปรับเป็น % ได้
  • SaveConfig : บันทึกการตั้งค่า (ต้องบันทึกทุกครั้งหลังเปลี่ยนการตั้งค่า)


  การแสดงผล

  • Version : Version ที่ใช้งานปัจจุบัน
  • Account : ID Wax wallet ของผู้ใช้งาน
  • Stake : จำนวนการ Stake Cpu /Net /Ram
  • Wax : จำนวน Wax ที่มีอยู่ในตัว
  • Food>FWF : จำนวน Food>FWF ที่มีอยู่ในเกม และในตัวทั้งหมด
  • Wood>FWW : จำนวน Wood>FWW ที่มีอยู่ในเกม และในตัวทั้งหมด
  • Gold>FWG : จำนวน Gold>FWG ที่มีอยู่ในเกม และในตัวทั้งหมด
  • Energy : จำนวนพลังงานที่มี และจำนวนที่ต้องใช้ในเกมทั้งหมด
  • Chest : ของที่อยู่ในกระเป๋า
  • Status : สถานะการทำงาน
  • LastMine : เวลาขุดล่าสุด (ตัวเลขเป็นสีขาว ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าผิดปกติ)


  ระบบ Farm
   ยกตัวอย่าง เช่น :
   AutoBuild : สร้าง FarmPlot, Coop, Cowshed อัตโนมัติ (8/8 คือสร้างให้เสร็จแล้ว)
   AutoPlant : จะรดน้ำ barley อัตโนมัติ จนครบ 42 ครั้ง
   AutoAnimal : จะให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ เช่น ให้อาหารไก่จนครบ 28 ครั้ง และลูกเจี๊ยบจนครบ 16 ครั้ง  ระบบ MemberStore
   ยกตัวอย่าง เช่น :
   chainsaw (เลื่อยไฟฟ้า) 1 ชิ้น
   ใช้เวลาในการขุด 1 ครั้ง คือ 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง

   NextMine : เวลาขุดครั้งต่อไป อีก 1 ชั่วโมง 27 นาที 17 วินาที (ตัวเลขเป็นสีเขียว ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่าผิดปกติ)
   Durability : ความทนทานของอุปกรณ์ 675/900 (675 คือความทนทานที่เหลืออยู่ / 900 คือความทนทานของอุปกรณ์)
   MemberStore : 3/5 คือขุดครบ 3 ชั่วโมง จาก 5 ชั่วโมง
   (เนื่องจากมี เมมเบอร์ไม้ 2 ใบ สามารถดองรอบไว้มาขุดย้อนหลังได้ 4 ชั่วโมง
   บวกกับเวลาในการขุดของเลื่อยไฟฟ้าอีก 1 ชั่วโมง)
   หากตั้งค่า MemberStore บอทจะทำการสะสมไว้ 5 ชั่วโมงตามเมมเบอร์ที่มีและจะกดเคลมให้ทีเดียว


  Daily : การประมาณค่าของรายได้สุทธิ/วัน
  F = Food /W = Wood /G = Gold
  Get = ที่ได้รับทั้งหมด /Use = ที่ใช้ทั้งหมด /Net = สุทธิ
  [Get]-[Use]
  = Net

  Custom Config
   • กด หน้า ID
   • Min (ตั้งค่าต่ำสุดที่จะถอนออก)
   • Hold (ตั้งค่าจำนวนเหรียญที่จะเก็บไว้)
   • *อย่าลืมติ๊กเปิด Custom Config และเมื่อตั้งค่าเสร็จ กดคำว่า CustomConfig เพื่อบันทึกการตั้งค่า   Note : ถ้าตั้ง AutoSell ตรงกับ AutoBuy จะไม่ทำงาน
   Note : ถ้าตั้ง Auto Withdraw และ Auto Deposit พร้อมกันจะถอนฝากรัวๆ ไม่ควรตั้งพร้อมกัน

   1. Auto Buy: ตั้งค่าซื้อเมื่อต่ำกว่า min โดยจะซื้อให้ในตัวมีรวมเท่ากับ hold
   เช่น : MinFood 33 HoldFood 130
   ก็จะเริ่มซื้อเมื่อมีเหรียญน้อยกว่า 33 เหรียญ และจะซื้อเหรียญรวมกับของเดิมให้เท่ากับ 130 เหรียญ

   2. Auto Deposit: ฝากเหรียญเข้าอัตโนมัติ (ติ๊กเพื่อเปิดการใช้งาน)
   ถ้าบอทเห็นว่ามีเหรียญ FWF, FWW, FWG ในกระเป๋า ก็จะแลกเป็น FWF>Food/ FWW>Wood/ FWG>Gold เข้าเกมให้
   ถ้าบอทเห็นว่ามีเหรียญ FarmerCoin ในกระเป๋า ก็จะฝากเหรียญเข้าอัตโนมัติ New

   เช่น ถ้าเรามี 15 ไอดี อยากให้บอทฝากเหรียญ FWF เข้าอัตโนมัติในไอดีที่ 2-15
   • ใช้ฟังก์ชั่นระบบโอนเหรียญ FWG, FWW, FWF แบบรวมศูนย์
   • (ใส่ลำดับ ID ของตัวที่ต้องการโอนไปที่อยู่ใน Monitor กับ จำนวนเหรียญที่ต้องการโอนก่อน)
   • พอโอนเหรียญ FWF จากไอดี 1 ไปไอดีอื่นๆแล้ว ถ้าไอดีที่เหลือมันติ๊ก auto deposit Food มันก็จะแลกจาก FWF เป็น Food ตามที่เราติ๊กตั้งค่า
   • เอาไอดีที่ 1 โอน FWF ไปไอดีที่ 2-15 โดยฟังก์ชั่นระบบโอนเหรียญ FWF
   • ไอดีที่ 1 ไม่ต้องตั้ง Auto Deposit ให้ไปตั้งค่าที่ไอดี 2-15
   • พอบอทเห็นว่ามีเหรียญ FWF บอทจะทำการแลกจาก FWF>Food ตามที่เราติ๊กตั้งค่าที่ไอดี 2-15

   3. Auto Withdraw : ตั้งค่าถอนเหรียญออกอัตโนมัติ
   (ถ้าติ๊ก AutoFeeRate5% ก็จะรอแลกตอน 5% แต่ถ้าไม่ติ๊กก็จะแลกตอนค่า FeeRate ปัจจุบัน)
   ติ๊กเปิด Food>FWF/ Wood>FWW/ Gold>FWG ที่ต้องการให้บอทแลกให้
    เช่น Min 50 Hold 10
   • จะเริ่มแลกเมื่อผ่านเงื่อนไขแรก คือมีของเกิน 50 ชิ้น
   • เงื่อนไขสอง คือจะถือไว้ในตัว 10 ที่เหลือจะแลกออกหมด

   4. Auto Sell: ขายเหรียญอัตโนมัติ ติ๊กเปิดตั้งค่าขายเหรียญที่ต้องการ
   เช่น ถ้าติ๊ก Auto Sell Food บอทก็จะขายเหรียญ FWF เป็น WAX ให้

   5. Auto Craft

   ***ต้องใส่อุปกรณ์อย่างน้อย 1 ชิ้น ถ้ามันไม่เจออุปกรณ์ ก็ไม่เข้าเงื่อนไขทำงาน ถ้าหาก Hold 0 ก็จะไม่ถือเก็บไว้
   ***(Membership : Silver Member ใช้ FarmerCoin 120 / Gold 800 ในการ Craft)
    ยกตัวอย่าง เช่น craft Member อัตโนมัติ ติ๊กเปิดตั้งค่า New
    Limit 2
    ตั้งจำนวนจำกัดของการcraft โดยเช็คจากของในกระเป๋า คือจะมีทั้งหมด 2 ชิ้น
    ถ้าในกระเป๋ามี Member อยู่แล้ว 2 ชิ้น บอทจะหยุดการ craft
    HoldGold คือ ต้องการถือ Gold ไว้ 1000
    ดังนั้นต้องมี 800 (สำหรับ Craft) และมี Gold ในตัว 1000 = ต้องมีมากกว่า 1800 Gold ถึงจะเข้าเงื่อนไข
    HoldFarmerCoin คือ ต้องการถือ FarmerCoin ไว้ 120
    ดังนั้นต้องมี 120 (สำหรับ Craft) และมี FarmerCoin ในตัว 120 = ต้องมีมากกว่า 240 FarmerCoin ถึงจะเข้าเงื่อนไข

    ยกตัวอย่าง เช่น craft Fishing Boat อัตโนมัติ ติ๊กเปิดตั้งค่า New
    Limit 5
    ตั้งจำนวนจำกัดของการcraft โดยเช็คจากของในกระเป๋า คือจะมีทั้งหมด 5 ชิ้น
    ถ้าในกระเป๋ามี Fishing Boat อยู่แล้ว 3 ชิ้น บอทจะทำการ craft ให้อีก 2 ชิ้น
    HoldGold 0 ก็จะไม่ถือเก็บไว้ ก็จะ craft ให้เลย
    HoldWood 0 ก็จะไม่ถือเก็บไว้ ก็จะ craft ให้เลย

   6. Auto BuyPlant: ซื้อเมล็ดอัตโนมัติ ติ๊กเปิดตั้งค่า

   ยกตัวอย่าง เช่น Barley : 19 / Corn : 0 / HoldGold : 250
   ตั้งค่าซื้อ Barley อัตโนมัติ จำนวน 19 เมล็ด และ ตั้งค่า HoldGold ที่ต้องการถือไว้ 250
   • เงื่อนไขแรก คือจะเริ่มซื้อ Barley ให้เมื่อตอนที่มี Gold มากกว่า 250
   • เงื่อนไขสอง คือจะซื้อตอนที่มี Gold เพียงพอที่จะซื้อ Barley จำนวน 19 เมล็ด แต่จะเช็คเมล็ดในตัวก่อนว่ามีอยู่เท่าไหร่
    ถ้าหากในตัวมี Barley อยู่ 9 บอทจะซื้อเพิ่มให้อีก 10

   7. Auto Burn: Burn Barley และ Corn อัตโนมัติ ติ๊กเปิดตั้งค่า New
   ยกตัวอย่าง เช่น Auto Burn Barley Min : 18 Hold : 25
   ตั้งค่า Burn Barley อัตโนมัติ จำนวน 18 เมล็ด และ ตั้งค่า Hold ที่ต้องการถือไว้ 25
   • เงื่อนไขแรก คือจะเริ่ม Burn Barley ให้เมื่อตอนที่มี Barley มากกว่า 18
   • เงื่อนไขสอง คือจะถือ Barley ไว้ในตัว 25 ที่เหลือจะ Burn ออกหมด

   8. Auto Withdraw FarmerCoin : ถอน เหรียญ FarmerCoin อัตโนมัติ ติ๊กเปิดตั้งค่า
   ยกตัวอย่าง เช่น Min : 50 / Hold : 150
   • จะเริ่มแลกเมื่อผ่านเงื่อนไขแรก คือมีของเกิน 50 เหรียญ
   • เงื่อนไขสอง คือจะถือไว้ในตัว 150 เหรียญ ที่เหลือจะแลกออกหมด

   9. Auto Transfer: Auto Transfer 4 อย่าง FWF, FWW, FWG, FarmerCoin
   Sender = ตัวแม่ จะทำหน้าที่เป็นตัวจ่ายของที่มีให้ตัวลูก (Receiver)
   ค่า Min คือค่าที่จะเริ่มส่งให้เมื่อมีทรัพยากรเกินค่า Min
   ค่า Hold คือค่าที่ต้องการถือไว้ ถ้าเป็นเหรียญ จะนับแค่เหรียญนอกเกม ไม่นับเหรียญในเกม
   Receiver = ตัวลูก จะทำหน้าที่ร้องขอทรัพยากรจากตัวแม่ (Sender)
   ค่า Min ค่าที่จะเริ่มขอทรัพยากร
   ค่า Hold คือค่าที่ต้องการให้มีทรัพยากรรวม นับรวมทั้งนอกเกมกับในเกม

   ยกตัวอย่างเช่น
   • Sender Min : 500 / Hold : 2000
   • Min : ส่งไป Receiver เมื่อมีทรัพยากรเกิน 500 / Hold : ต้องการถือไว้ 2000 (นับแค่เหรียญนอกเกม)
   • Receiver Min : 250 / Hold : 1000
   • Min : ขอทรัพยากรจาก Sender เมื่อต่ำกว่า 250 / Hold : ต้องการถือไว้ 1000 (นับเหรียญรวมนอกเกมกับในเกม)

   Note : ควรปิด Autosell ด้วย ไม่งั้นมันจะขายเหรียญก่อนส่งให้ Receiver
   Note : ถ้าอยากกระจาย ตั้ง Sender และ Receiver
   Note : ถ้าอยากโอนรวม ตั้ง Sender ให้หมด
   Note : Sender ควรเป็น Anchor สามารถใส่ใน port แบบไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆ เอาไว้ใช้ส่งเหรียญอย่างเดียวก็ได้   • idlist
    เป็นคำสั่งใช้สำหรับจัดเรียงไอดีใน Monitor ให้เหมือนในไฟล์ id

   • reload
    เป็นคำสั่งใช้สำหรับอ่านไฟล์ id.txt ใหม่อีกครั้ง เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเปลี่ยนข้อมูล

   • cleartk
    เป็นคำสั่งล้างข้อมูล Token เก่าทิ้ง

   • Transfer Wax
    1. tfw ตัวโอน.wam ตัวรับ.wam memo (คำสั่งนี้จะโอน wax ในตัวทั้งหมด)
    เช่น tfw xx.wam yy.wam foryy จะโอน wax ทั้งหมด -> yy.wam ด้วย memo 'foryy'

    2. tfw ตัวโอน.wam wax ตัวรับ.wam memo (คำสั่งนี้จะโอน wax ตามจำนวนที่กำหนด)
    เช่น tfw xx.wam 10 yy.wam foryy จะโอน 10 wax -> yy.wam ด้วย memo 'foryy'

    3. tfwa wax_acc memo (คำสั่งนี้จะโอน Wax ทั้งหมดในทุกตัวไปที่ Account ที่กำหนด)
    เช่น tfwa wax.wam eieimem จะโอน wax ทั้งหมด -> wax.wam ด้วย memo 'eieimem'

    4. tfwa wax wax_acc memo (คำสั่งนี้จะโอน Wax จำนวนที่กำหนดในทุกตัวไปที่ Account ที่กำหนด)
    เช่น tfwa 50 wax.wam eieimem จะโอน 50 wax -> wax.wam ด้วย memo 'eieimem'

   • clearport
    เป็นคำสั่งใช้สำหรับล้างไอดีเก่า ล้างพอท
    1. เข้าไปใน idtxt ไป // หน้าบรรทัดที่ต้องการล้างออก หรือลบบรรทัดนั้นทิ้ง
    2. เปิดโปรแกรมบอทจอดำ [ImHumanชื่อเกม.exe]
    3. พิมพ์คำว่า clearport
    *** ใส่ // หน้าไอดีที่ไม่ต้องการออกก่อนแล้วเปิดรันบอท ถึงพิมพ์ clearport
    *** เพราะมันจะดึงข้อมูลที่ออนไลน์อยู่ และจะไม่ดึงตัวที่ออฟไลน์ ส่วนที่ตั้งค่าไว้ใน Monitor จะไม่หายไป

   • stop [id] [tool]
    เป็นคำสั่งใช้สำหรับหยุดไอเทมแบบระบุชิ้น
    เช่น ต้องการหยุดการทำงานของเครื่องมือใน ID ที่ 1 ชิ้นที่ 2 ก็ให้พิมพ์ stop 1 2 แล้ว enter

   • nt
    เป็นคำสั่งใช้สำหรับเช็คสถานะการทำงานของแต่ละอุปกรณ์ หลังจากสั่งหยุดไอเทมแล้วสามารถเช็คด้วยคำสั่งนี้ ให้ดูตรง StopState

   • คำสั่งแลกของเป็นทอง
    คำสั่งเปิด barley, corn, milk, egg (ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด) โดยพิมพ์ใน Console มี 2 รูปแบบคือ

    barley 1
    จะแลก barley เป็นทองของ ID ที่ 1 ทั้งหมด โดยต้องพิมพ์ y แล้ว Enter เพื่อยืนยัน

    barley 1 20
    จะแลก barley เป็นทองของ ID ที่ 1 แค่ 20 อันโดยต้องพิมพ์ y แล้ว Enter เพื่อยืนยันคำสั่ง

    ยกตัวอย่างเช่น พิมพ์ barley 1 enter > แล้วพิมพ์ y enter อีกที
    หลังเก็บเกี่ยวเสร็จ มันจะแสดงในมอนิเตอร์ แถว Chest ถึงจะใช้คำสั่งได้   คำสั่งโอนเหรียญใน Console จอดำ
   แบบที่ 1 กระจายเหรียญไปทุก ID (สั่งใน Console จอดำ เท่านั้น)
   -tffo amount : จะทำการโอนเหรียญ จำนวน Amount
   จากตัวแรกในไฟล์ id ไปยัง Account อื่นภายในไฟล์ id ทั้งหมด

   เช่น ต้องการ Transfer FWF จากตัวแรกไปไอดีอื่น
   พิมพ์คำสั่ง tffo 1
   จะทำการโอน 1 FWF ไปแต่ละ ID ในไฟล์ id
   คำสั่งโอนเหรียญใน Console จอดำ
   แบบที่ 2 ไปยัง ID ที่กำหนด (สามารถสั่งในมอนิเตอร์ได้)
   -tffo index_acc amount : จะทำการโอนเหรียญ
   จำนวน Amount จากตัวแรกในไฟล์ id ไปยัง
   Account ลำดับที่ index_acc

   เช่น ต้องการ Transfer FWF จากตัวแรกไปไอดีที่ต้องการ
   พิมพ์คำสั่ง tffo 5 30
   ก็จะโอนไป ID ที่ 5 30 FWF


   Note : คำสั่ง tffo Transfer FWF/ คำสั่ง tfwo Transfer FWW / คำสั่ง tfgo Transfer FWG
              (พิมพ์ idlist ใน Console จอดำ เพื่อเรียงไอดีก่อนทุกครั้ง)
   เลข Templates ID
   (สามารถใส่เลข Templates ID Transfer NFT ของ Farmer World ได้ทุกอย่าง นอกเหนือจากใน Monitor)

   Corn
   318607

   Barley
   318606

   Chicken
   298614

   Chick
   298613

   Chicken Egg
   298612

   Bull
   298611

   Dairy Cow
   298607

   Cow
   298603

   Calf male
   298600

   Calf female
   298599

   Baby Calf
   298597

   Corn Seed
   298596

   Barley Seed
   298595

   Milk
   298593

   Farm Plot
   298592

   Coop
   298591

   Cowshed
   298590

   Stone Axe
   260763

   Farmer Coin
   260676

   Bronze Member
   260651

   Gold Member (Gold)
   260647

   Silver Member (Gold)
   260644

   Bronze Member (Gold)
   260642

   Gold Member (Food)
   260639

   Silver Member (Food)
   260638

   Bronze Member (Food)
   260636

   Gold Member (Wood)
   260631

   Silver Member (Wood)
   260629

   Bronze Member (Wood)
   260628

   Mining Excavator
   203891

   Fishing Boat
   203889

   Fishing Net
   203888

   Fishing Rod
   203887

   Chainsaw
   203886

   Saw
   203883

   Axe
   203881

  การตั้งค่าเพิ่มเติม

  LineToken=
  Line_Mode=1, (0 ปิด, 1 เฉพาะ error, 2 error กับ การทำงาน)
  Line_Alert_Time=5
  Line_Check_Time=5
 • แนะนำให้ตั้ง Line_Mode=2 เพราะจะแจ้งเตือนหลังขุดกับตอนมีerror
 • แก้ไขใน id.txt โดยเอา // ออก ในหน้าบรรทัดที่เกี่ยวกับ line ด้วย
 • LineToken เข้าไปที่เว็บ https://notify-bot.line.me/en/

 • การตั้งค่าการแจ้งเตือน Line Notify
 • แล้ว >LogIn ด้านขวาบน >กด Generate Token
 • เลือก 1-on-1 Chat
 • แล้วกด Generate token >เอารหัสใส่ LineToken=
 • พิมพ์คำว่า line ในโปรแกรมบอทจอดำเพื่อทดสอบว่าโปรแกรมส่งข้อความได้ไหม
 • สำหรับ Mac รุ่น M1
  Farmers world: https://fw.imhumantech.com/mac
  Gold Mand: https://gm.imhumantech.com/mac
  สำหรับรุ่นต่ำกว่านั้น ต้องทดสอบใช้กับ Crossover จำลองเปิดโปรแกรม หรือใช้ Parallel จำลอง Windows เพื่อเปิดโปรแกรม